TEPELNÉ IZOLÁCIE
vyrobca

Polyfoam C-350 SE 100mm

Výrobca: KNAUF INSULATION
Kód: C350SE-100
Odporúčané použitieVýrobcom odporúčané použitie produktuPlochá strecha
Podlahy
Šikmá strecha
Doba dodaniaAk je uvedené "na objednávku" Informujte sa o dobe dodaniaDo 7 dní
MateriálExtrudovaný polystyrén
Trieda reakcie na oheňE
Hrúbka izolácie100mm
Šírka600 mm
Dľžka1250 mm
m²K / W2,70
ks / balík4
m² / paleta36
V balení:3 m²
Vaša cena:

Polyfoam® C-350 je tuhá doska z extrudovaného polystyrénu s uzavretou bunečnou štruktúrou. Dodáva sa s vyhotovením hrán SE (kolmá hrana) a LJ (poldrážka). Hlavnou oblasťou použitia výrobkov Polyfoam® C-350 SE a LJ je tepelná izolácia podláh obytných aj priemyslových budov, šikmých striech medzi krokvami, prípadne na úrovni stropu a obvodových plôch chladiacich priestorov. Dosky s poldrážkou (LJ) sa zvlášť odporúčajú na použitie v prípade plochých striech pri inverznej skladbe vrstiev, pri terasách aj zelených strechách.

 

Použitie

Podlahy

Polyfoam® C-350 SE a LJ sa môže použiť ako tepelná a akustická izolácia podláh v teréne alebo na vyšších podlažiach v občianskych a priemyselných budovách, ak deklarovaná pevnosť v tlaku zodpovedá požiadavkám prevádzky. Okrem vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností a vysokej pevnosti zlepšuje výrobok aj parametre krokovej nepriezvučnosti.

Ploché strechy

Polyfoam® C-350 SE a LJ ideálne spĺňajú hlavné požiadavky na izolačný materiál plochých striech – veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti, vysoká pevnosť v tlaku, vynikajúca rozmerová stabilita a minimálna nasiakavosť.
Najefektívnejšie využitie týchto vlastností ponúka plochá strecha s inverznou skladbou vrstiev, teda so skladbou, v ktorej je hydroizolačná membrána umiestnená pod tepelnoizolačným materiálom z XPS. Na rozdiel od konvenčnej skladby je hydroizolácia chránená pred tepelnými šokmi, UV žiarením a mechanickým poškodením, ktoré znižujú jej životnosť. Dosky s hranou LJ zabezpečujú dokonalý styk v škáre a zabraňujú vzájomným posuvom v škárach. Systém inverznej plochej strechy s doskami Polyfoam® C-350 LJ možno použiť pri plochých strechách so sklonom až 5°, s ľubovoľným typom živičnej hydroizolácie alebo hydroizolácie z PVC.

Šikmé strechy

Dosky z XPS Polyfoam® C-350 SE a LJ sa môžu inštalovať nad, medzi aj pod krokvy šikmých striech, aby spĺňali funkciu tepelnej a akustickej izolácie, alternatívne sa môžu položiť aj horizontálne na strop pod strechou.
Na minimalizáciu tepelných mostov v styčných škárach odporúčame dosky s hranami LJ.

Montáž – ploché strechy s inverznou skladbou

 • Položte dosky Polyfoam tak, aby spoje boli vyrovnané a tesné.
 • Okraje geotextílie, ktorá plní ochrannú, filtračnú a drenážnu funkciu, majú presah minimálne 200 mm. Na okrajoch strechy treba geotextíliu vyviesť na atiku, aby sa zabránilo zanášaniu a hromadeniu vody pod izoláciou.
 • Nainštalujte odvodňovacie vpusty a ošetrite ich mriežkou proti padaniu štrku. Dbajte na správne vyhotovenie detailu napojenia dosiek Polyfoam do vpustu podľa montážneho a technologického postupu príslušného výrobcu.
 • Pod betónovými dlaždicami použite podložky s priemerom 125 mm, aby voda mohla odtekať a povrch ostal suchý.
 • V prípade krytiny s dopravným zaťažením použite vystuženú vyrovnávaciu a roznášaciu vrstvu z betónu s hrúbkou, pevnosťou a výstužou, ktoré sú navrhnuté na základe statického výpočtu a zodpovedajú predpokladanému zaťaženiu.
 • Na izolačný materiál naneste vrstvu okruhliakov v hrúbke minimálne 5 cm.
 • Určite plán údržby a prehliadok, a to najmä pre hydroizoláciu, zvody dažďovej vody, vpusty a všetky dôležité konštrukčné detaily.

 

Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (mm) m2/rol λD
(W.m-1.K-1)
RD (m2.K/W)
20 600 1250 15,00 0,033 0,60
30 600 1250 10,50 0,033 0,90
40 600 1250 7,50 0,033 1,20
50 600 1250 6,00 0,035 1,40
60 600 1250 5,25 0,035 1,70
80 600 1250 3,75 0,037 2,15
100 600 1250 3,00 0,035 2,85
120 600 1250 2,25 0,036 3,30
140 600 1250 2,25 0,036 3,85
160 600 1250 1,50 0,036 4,40

 

 

 

Výhody:

 • Veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti. Výrazne znižuje náklady na vykurovanie redukciou tepelných strát strechou a podlahou.
 • Vysoká pevnosť v tlaku, nízke dotvarovanie tlakom.
 • Veľmi nízka nasiakavosť.
 • Vysoká rozmerová stabilita pri extrémnych teplotách a vlhkostiach.
 • Vysoká odolnosť proti opakovaným cyklom zmrazovania a rozmrazovania.
 • Možnosť realizácie obráteného poradia vrstiev – inverzné strechy – prináša
  väčšiu životnosť v dôsledku ochrany hydroizolácie pred mechanickým poškodením, UV žiarením a tepelnými šokmi.
 • Polyfoam® C-350 LJ má hrany na všetkých stranách upravené do pol drážky, vďaka čomu sa výrazne obmedzujú tepelné mosty a zjednodušuje inštalácia.

 

Faktor difúzneho odporu

 • μ = 160–224 (UNI 9233-88)


Rozsah teplôt použitia

 • –60 °C až +75 °C

Koeficient teplotnej rozťažnosti

 • 0,07 mm/(m.K)

Certifikácia:

ES certifikát: 0672-CPD-I 13.10.113

 

Kódy značenia podľa STN EN 13 164:

-pre hrúbku 20 mm

XPS - EN 13164 -T1 - CS(10/Y)200 - DS(TH) - DLT(1)5 - DLT(2)5 - WL(T)0,7

-pre hrúbku 30 mm

XPS - EN 13164 -T1 - CS(10/Y)300 - DS(TH) - DLT(1)5 - DLT(2)5 - WL(T)0,7 -WD(V)5 -FT1

-pre hrúbky 40,50, 100-160 mm

XPS - EN 13164 -T1 - CS(10/Y)300 - DS(TH) - DLT(1)5 - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2

-pre hrúbky 60, 80 mm

XPS - EN 13164 -T1 - CS(10/Y)300 - DS(TH) - DLT(1)5 - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2
rockwool knauf k-flex isover austrotherm unifrax izoflex polyform nobasil weber

Copyright © 2024 Izol System. Created by Sumo